• 0888.91.91.98
 • Join group

Hệ số Beta trong Chứng khoán là gì? Bật mí Ý NGHĨA quan trọng!

Hệ số Beta trong Chứng khoán là gì? Bật mí Ý NGHĨA quan trọng!

Hệ số Beta trong chứng khoán là một khái niệm quan trọng đối với nhà đầu tư. Bài viết Sinvest này giúp bạn hiểu rõ về hệ số Beta và tầm quan trọng của nó trong phân tích đầu tư Chứng khoán.

Hệ số Beta đo lường mức độ biến động của một cổ phiếu so với thị trường chung, giúp đánh giá rủi ro và khả năng sinh lợi của cổ phiếu. Bạn sẽ tìm hiểu cách tính toán và ứng dụng của hệ số Beta trong đầu tư, từ việc so sánh Beta giữa các công ty trong cùng ngành đến xác định tỷ suất cần đạt được để bù đắp rủi ro.

Hãy khám phá thêm về hệ số Beta và áp dụng nó để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Chúng ta cùng bắt đầu nhé!

1. Hệ số Beta trong Chứng khoán là gì?

Hệ số Beta trong Chứng khoán hay còn gọi là mức độ rủi ro (viết tắt là β). Đây là một chỉ số quan trọng để đo lường mức độ biến động của một cổ phiếu so với thị trường chung. Nó được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro và khả năng sinh lợi của một cổ phiếu hoặc một danh mục đầu tư.

Hệ số Beta trong Chứng khoán là gì?
Hệ số Beta trong Chứng khoán là gì?

Hiểu một cách đơn giản, hệ số beta chứng khoán là hệ số đo lường mức độ rủi ro của một cổ phiếu cụ thể hay một danh mục đầu tư với mức độ rủi ro chung của thị trường chứng khoán. Qua đó nhà đầu tư có thể xác định được đối tượng đầu tư phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của mình.

2. Cách tính hệ số Beta trong Chứng khoán

Hệ số Beta trong chứng khoán thường được tính bằng cách so sánh sự biến động của giá cổ phiếu với sự biến động của chỉ số thị trường, thường là chỉ số chứng khoán phổ biến như S&P 500 hoặc Dow Jones Industrial Average. Giá cổ phiếu và chỉ số thị trường được quan sát trong một khoảng thời gian nhất định, thường là từ 1 đến 5 năm.

2.1. Công thức tính hệ số Beta

Hệ số beta được tính bằng cách sử dụng công thức sau:

Hệ số beta (β) = Cov(rm, ri) / Var(rm)

Trong đó:

 • Ri: Tỷ suất sinh lời của cổ phiếu
 • Rm: Tỷ suất sinh lời của thị trường chung.
 • Cov(rm, ri): là hiệp phương sai giữa lợi suất hàng ngày của thị trường (rm) và lợi suất hàng ngày của cổ phiếu (ri). Hiệp phương sai cho thấy mối quan hệ tương quan giữa hai biến số. Nếu giá cổ phiếu tăng khi thị trường tăng và giảm khi thị trường giảm, hiệp phương sai sẽ là dương. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu di chuyển ngược hướng so với thị trường, hiệp phương sai sẽ là âm.
 • Var(rm): là phương sai của lợi suất hàng ngày của thị trường. Phương sai đo độ biến động của lợi suất thị trường.

Tỷ suất sinh lời sẽ được tính theo công thức như sau:

R = (P1 – P0)/P0

Trong đó:

 • P1: Giá đóng cửa điều chỉnh của phiên đang xét.
 • P0: Giá đóng cửa điều chỉnh của phiên trước đó.

Tuy vậy, bạn không cần tính toán vì đa số các trang website tài chính hoặc công ty chứng khoán hiện nay như MBS, HSC, VND, Cophieu68.vn, CafeF, VietstockFinance,… đều cung cấp sẵn chỉ số Beta này rồi rồi. Nếu có sự khác nhau về kết quả Beta giữa các trang web thường vì họ lấy các mốc thời gian tính khác nhau.

Sau khi tính toán thành công hệ số Beta, giá trị của hệ số beta có thể được diễn giải như sau:

 • β = 1: Mức biến động của cổ phiếu hoàn toàn đọc lập với thị trường chung.
 • β = 1: Cổ phiếu có biến động tương đương với thị trường chung.
 • β > 1: Cổ phiếu có biến động cao hơn thị trường chung. Nó thường được coi là có mức độ rủi ro cao hơn và có tiềm năng sinh lợi cao hơn.
 • β < 1: Cổ phiếu có biến động thấp hơn so với thị trường chung. Nó thường được coi là có mức độ rủi ro thấp hơn và có tiềm năng sinh lợi thấp hơn.

Hệ số beta là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư để đánh giá rủi ro và quản lý danh mục đầu tư. Bằng cách lựa chọn các cổ phiếu với các hệ số beta khác nhau, nhà đầu tư có thể tạo ra các danh mục đa dạng về rủi ro và sinh lợi, phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình.

2.2. Ví dụ cụ thể

#1. Tính hệ số Beta trên một loại cổ phiếu

Giả sử chúng ta muốn tính hệ số beta của cổ phiếu ABC trong một khoảng thời gian nhất định so với chỉ số thị trường tổng hợp, ví dụ như S&P 500.

Bước 1: Thu thập dữ liệu

 • Lấy lịch sử giá cổ phiếu ABC trong khoảng thời gian cần tính beta (ví dụ: 2 năm).
 • Lấy lịch sử giá của chỉ số S&P 500 trong cùng khoảng thời gian.

Bước 2: Tính toán lợi suất hàng ngày:

 • Từ lịch sử giá, tính toán lợi suất hàng ngày của cổ phiếu ABC bằng cách lấy tỷ lệ biến đổi giá ngày hôm nay so với ngày hôm qua: (Giá hôm nay – Giá hôm qua) / Giá hôm qua.
 • Tính toán lợi suất hàng ngày của chỉ số S&P 500 theo cùng cách.

Bước 3: Tính toán lợi suất hàng ngày dư thừa

Lợi suất hàng ngày dư thừa của cổ phiếu ABC là lợi suất hàng ngày của cổ phiếu ABC trừ lợi suất hàng ngày của chỉ số S&P 500 tương ứng.

Bước 4: Tính toán hệ số beta

Hệ số beta được tính bằng tỷ lệ giữa độ biến động của cổ phiếu ABC so với độ biến động của chỉ số thị trường (S&P 500 trong ví dụ trên). Nếu beta lớn hơn 1, tức là cổ phiếu thường biến động mạnh hơn thị trường; nếu beta nhỏ hơn 1, tức là cổ phiếu thường biến động ít hơn thị trường; và nếu beta gần bằng 1, tức là cổ phiếu có xu hướng biến động tương đương với thị trường.

#2. Tính hệ số Beta của danh mục khi đã biết hệ số trên từng cổ phiếu. 

Giả sử danh mục của bạn gồm 3 cổ phiếu là TCB (beta= 1.4, tỷ trọng là 30%), cổ phiếu FPT (beta = 1.2, tỷ trọng 40%) và cổ phiếu MWG (beta = 1.2, tỷ trọng là 30%). 

Ta có hệ số trên của danh mục X như sau: X= 1.4×0.3 + 1.2×0.4 + 1.2×0.3= 1.26. Khi thị trường tăng trưởng 10%, danh mục của bạn sẽ tăng 12,6% và ngược lại. 

3. Ý nghĩa của hệ số Beta

Hệ số Beta trong Chứng khoán có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá rủi ro và khả năng sinh lợi của một cổ phiếu hoặc một danh mục đầu tư.

Ý nghĩa của hệ số Beta trong Chứng khoán
Ý nghĩa của hệ số Beta trong Chứng khoán

Dưới đây là một số ý nghĩa chính của hệ số beta:

 • Đo lường rủi ro: Hệ số beta cho biết mức độ biến động của một cổ phiếu so với thị trường chung. Nếu hệ số beta lớn hơn 1, tức là cổ phiếu có biến động cao hơn thị trường, điều này có thể cho thấy rủi ro đầu tư cao hơn. Trong khi đó, nếu hệ số beta nhỏ hơn 1, cổ phiếu có biến động thấp hơn thị trường và có thể được coi là có mức độ rủi ro thấp hơn.
 • Đánh giá khả năng sinh lợi: Hệ số beta cũng giúp đánh giá khả năng sinh lợi của một cổ phiếu so với thị trường chung. Nếu hệ số beta lớn hơn 1, điều này có thể cho thấy cổ phiếu có khả năng sinh lợi cao hơn so với thị trường. Ngược lại, nếu hệ số beta nhỏ hơn 1, cổ phiếu có khả năng sinh lợi thấp hơn so với thị trường.
 • Lựa chọn danh mục đầu tư: Nhà đầu tư có thể sử dụng hệ số beta để xác định sự phù hợp của cổ phiếu trong một danh mục đầu tư. Bằng cách kết hợp các cổ phiếu có hệ số beta khác nhau, nhà đầu tư có thể tạo ra một danh mục đa dạng về rủi ro và khả năng sinh lợi. Điều này giúp giảm rủi ro và tăng cường tiềm năng sinh lợi của danh mục đầu tư.
 • So sánh cổ phiếu: Hệ số beta cũng cho phép so sánh sự biến động của các cổ phiếu khác nhau. Nhà đầu tư có thể sử dụng hệ số beta để xác định cổ phiếu nào có biến động tương đương hoặc cao hơn so với thị trường. Điều này có thể hỗ trợ quyết định đầu tư và phân bổ tài sản hiệu quả.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hệ số beta không thể dự đoán chính xác sự biến động của một cổ phiếu trong tương lai. Hệ số beta chỉ cho chúng ta biết mức độ biến động tương đối của cổ phiếu so với thị trường.

Nó không cung cấp thông tin về những yếu tố cụ thể mà có thể gây ra sự biến động. Một cổ phiếu có hệ số beta thấp có thể trải qua một biến động lớn trong tương lai do các yếu tố đột biến và ngược lại.

4. Một số lưu ý khi sử dụng hệ số Beta trong Chứng khoán

Khi sử dụng hệ số Beta trong chứng khoán, có một số lưu ý quan trọng cần xem xét:

Lưu ý khi sử dụng hệ số Beta
Lưu ý khi sử dụng hệ số Beta
 • Dữ liệu lịch sử: Hệ số beta dựa trên dữ liệu lịch sử của cổ phiếu và thị trường. Vì vậy, độ tin cậy của hệ số beta phụ thuộc vào tính chính xác và đại diện của dữ liệu được sử dụng. Đảm bảo rằng dữ liệu được sử dụng để tính toán beta là đủ lớn và đại diện cho khoảng thời gian và điều kiện thị trường cụ thể.
 • Thời gian quan sát: Khi tính toán hệ số beta, thời gian quan sát là yếu tố quan trọng. Thông thường, hệ số beta được tính trong khoảng từ 1 đến 5 năm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong các thời gian ngắn hơn, hệ số beta có thể không phản ánh đúng mức độ biến động của cổ phiếu.
 • Biểu đồ giá cổ phiếu: Xem xét biểu đồ giá cổ phiếu có thể giúp xác định xem cổ phiếu có biến động tương đồng với thị trường hay không. Nếu biểu đồ giá cổ phiếu và biểu đồ giá thị trường diễn biến tương đồng, hệ số beta có thể phản ánh một mối quan hệ tương đối chính xác.
 • Yếu tố không xác định: Hệ số beta không thể dự đoán chính xác các yếu tố không xác định có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong tương lai, như tin tức, sự kiện kinh tế, tâm lý thị trường và các yếu tố khác. Do đó, nó chỉ là một công cụ hỗ trợ và cần được sử dụng kết hợp với các phân tích và thông tin khác.
 • Cần lưu ý rằng thị trường có thể thay đổi theo thời gian và các yếu tố mới có thể ảnh hưởng đến biến động của cổ phiếu. Hệ số beta của một cổ phiếu có thể thay đổi khi điều kiện thị trường thay đổi. Do đó, cần xem xét cập nhật hệ số beta theo thời gian để đảm bảo tính chính xác của nó.

Tóm lại, hệ số beta là một công cụ hữu ích trong đánh giá rủi ro và khả năng sinh lợi của cổ phiếu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nó có những hạn chế và cần kết hợp với các phân tích và thông tin khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

5. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hệ số beta trong chứng khoán và ý nghĩa của nó. Hệ số beta được sử dụng để đánh giá rủi ro và khả năng sinh lợi của một cổ phiếu hoặc một danh mục đầu tư. Nó giúp nhà đầu tư đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường chung và xác định tiềm năng sinh lợi.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hệ số beta không thể dự đoán chính xác sự biến động của một cổ phiếu trong tương lai. Nó chỉ dựa trên dữ liệu lịch sử và không thể xem xét được các yếu tố không xác định có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Do đó, hệ số beta chỉ là một công cụ hỗ trợ và cần được sử dụng kết hợp với các phân tích và thông tin khác.

Câu hỏi thường gặp?

1. Hệ số beta là gì?

Hệ số Beta là một đại lượng trong phân tích chứng khoán, dùng để đo lường mức độ biến động của một cổ phiếu so với thị trường chung.

2. Ý nghĩa của hệ số beta là gì?

Hệ số beta giúp nhà đầu tư đánh giá rủi ro và khả năng sinh lợi của một cổ phiếu. Nó cho biết mức độ biến động tương đối của cổ phiếu so với thị trường và có thể được sử dụng để so sánh hiệu suất đầu tư và quản lý danh mục đầu tư.

3. Hệ số beta có thể dự đoán được biến động giá cổ phiếu trong tương lai không?

Không, hệ số beta không thể dự đoán chính xác biến động giá cổ phiếu trong tương lai. Nó chỉ dựa trên dữ liệu lịch sử và không xem xét được các yếu tố không xác định có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Hệ số beta chỉ là một công cụ hỗ trợ và cần được sử dụng kết hợp với các phân tích và thông tin khác để đưa ra quyết định đầu tư.

5/5 - 9 bình chọn

Thặng Trương

Chào các bạn, tôi là Thặng Trương - một nhà giao dịch tham gia thị trường ngoại hối từ năm 2018. Hy vọng rằng tất cả các kiến thức và kinh nghiệm trong những năm qua tôi chia sẻ trên đây sẽ giúp ích được cho các bạn.

Cuối cùng: "Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn." Hãy luôn có một thái độ tích cực để bắt đầu một ngày tốt đẹp.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Chưa có bình luận