• 0888.91.91.98
  • Join group

KHÓA HỌC FOREX

Các khoá học tại SINVEST đều miễn phí, tuy nhiên tôi tin rằng đây đều là những kiến thức thực sự có giá trị đối với bạn, cho dù bạn là người mới hay bạn đã có một thời gian tham gia vào thị trường này.

KHÓA FOREX NỀN TẢNG

  • MIỄN PHÍ
  • Dành cho người mới
  • 5 level - Hơn 100 bài học
  • Học trực tiếp trên website

KHÓA FOREX THỰC CHIẾN

  • MIỄN PHÍ
  • Dành cho người trên 1 năm kinh nghiệm
  • Nội dung học: đang cập nhật
  • Học offline hoặc qua zoom